เทศบาลตำบลเนินสูง ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมรณรงค์งดใช้โฟมทำกระทง ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่หรือวัสดุที่ย่อยสลายง่ายประดิษฐ์กระทง

UploadImage

เทศบาลตำบลเนินสูง ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมรณรงค์งดใช้โฟมทำกระทง ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่หรือวัสดุที่ย่อยสลายง่ายประดิษฐ์กระทง และหลีกเลี่ยงกระทงที่ทำจากโฟม พลาสติก และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
“ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”
*1 ครอบครัว ต่อ 1 กระทง
** 1 คู่รัก ต่อ 1 กระทง
*** 1 กลุ่มหรือแก๊ง ต่อ 1 กระทง หรือลอยกระทงออนไลน์
เพื่อลดปริมาณขยะสร้างมลพิษน้อยที่สุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม